Giỏ hàng

Bạn chưa có sản phẩm nào

Giỏ hàng ({{packages.length}})

Thông tin khách Hàng

{{buyer.buyerName}} - {{buyer.buyerPhone}}

Địa chỉ: {{buyer.buyerAddress}}, {{buyer.ward.name}}, {{buyer.district.name}}, {{buyer.province.name}}

Chưa nhập đầy đủ địa chỉ nhận hàng (*)

{{buyer.buyerName}} - {{buyer.buyerPhone}}

Địa chỉ: {{buyer.buyerAddress}}, {{getWard(buyer.buyerWardId)}}, {{getDistrict(buyer.buyerDistrictId)}}, {{getProvince(buyer.buyerProvinceId)}}

Chưa nhập đầy đủ địa chỉ nhận hàng (*)

Hình thức vận chuyển

Sử dụng điểm Viettel++ Điểm Viettel++ để sử dụng cho giảm cước chuyển phát với mức quy đổi tương ứng 1 điểm = 1 VNĐ. Mức điểm tối đa có thể sử dụng không được cao hơn cước chuyển phát của gói hàng sau khi áp dụng các chương trình ưu đãi và mã giảm giá. Nếu đơn hàng có nhiều gói hàng, ưu đãi sử dụng điểm này chỉ áp dụng cho gói hàng có cước chuyển phát cao nhất. Thông tin chi tiết về điểm Viettel++, vui lòng truy cập https://cong.viettel.vn

Nhập OTP(*)

Tài khoản {{phone}} hiện có {{viettelPlusPointValue |number}} điểm

{{pointValueTime | number}} điểm sẽ hết hạn vào ngày {{pointValueDay}}. Bạn nên sử dụng trước ngày hết hạn

Hình thức thanh toán

{{item.name}}

{{item.price | number}}đ

- +
Vận chuyển
{{ package.totalShippingFee | number }}đ
Dùng điểm Viettel++
-{{ package.viettelPlusAmount | number }}đ
Khuyến mại
-{{ package.promotionAmount | number }}đ
Tổng tiền
{{ pakageValue(subtotal(package),package) | number}}đ

Nhập mã giảm giá

Khuyến mại

-{{promotionValue | number}}đ

Dùng Viettel++

-{{orderViettelPlusAmount | number}}đ

Tổng tiền

{{ orderAmount | number }}đ

{{totalUnseen}} Chat
{{ msgs.topic.receiver.name }}
{{ msgs.topic.receiver.name }}
{{chatMessage.message}}
{{chatMessage.datetime | date: 'HH:mm dd/MM' }}

Hình ảnh