Giỏ hàng

Bạn chưa có sản phẩm nào

Giỏ hàng ({{packages.length}})

Thông tin khách Hàng

{{buyer.buyerName}} - {{buyer.buyerPhone}}

Địa chỉ: {{buyer.buyerAddress}}, {{buyer.ward.name}}, {{buyer.district.name}}, {{buyer.province.name}}

Chưa nhập đầy đủ địa chỉ nhận hàng (*)

{{buyer.buyerName}} - {{buyer.buyerPhone}}

Địa chỉ: {{buyer.buyerAddress}}, {{getWard(buyer.buyerWardId)}}, {{getDistrict(buyer.buyerDistrictId)}}, {{getProvince(buyer.buyerProvinceId)}}

Chưa nhập đầy đủ địa chỉ nhận hàng (*)

Hình thức vận chuyển

Hình thức thanh toán

{{item.name}}

{{item.price | number}}đ

- +
Vận chuyển
{{ package.totalShippingFee | number }}đ
Dùng điểm Viettel++
-{{ package.viettelPlusAmount | number }}đ
Khuyến mại
-{{ package.promotionAmount | number }}đ
Tổng tiền
{{ pakageValue(subtotal(package),package) | number}}đ

Nhập mã giảm giá

Khuyến mại

-{{promotionValue | number}}đ

Tổng tiền

{{ orderAmount | number }}đ

{{totalUnseen}} Chat
{{ msgs.topic.receiver.name }}
{{ msgs.topic.receiver.name }}
{{chatMessage.message}}
{{chatMessage.datetime | date: 'HH:mm dd/MM' }}