Danh mục sản phẩm
Lịch sử đơn hàng
STT Thông tin Thông tin thẻ Trạng thái
1832 Thời gian: 07:01 02/05/21
Mã đơn hàng: 7f17c040
Giá: 97.500 đ
Nhà mạng: Viettel
Loại: Thẻ cào
Mệnh giá: 100,000
Số điện thoại nạp: 0363350868
Thanh toán: ViettelPay
Trạng thái: Thanh toán ViettelPay không thành công
1831 Thời gian: 07:00 02/05/21
Mã đơn hàng: e61e91fa
Giá: 97.500 đ
Nhà mạng: Viettel
Loại: Thẻ cào
Mệnh giá: 100,000
Số điện thoại nạp: 0363350868
Thanh toán: VNPay
Trạng thái: Thanh toán VNPay không thành công
1830 Thời gian: 07:00 02/05/21
Mã đơn hàng: 9119a16c
Giá: 97.500 đ
Nhà mạng: Viettel
Loại: Thẻ cào
Mệnh giá: 100,000
Số điện thoại nạp: 0363350868
Thanh toán:
Trạng thái: Thanh toán không thành công
1816 Thời gian: 11:38 26/03/21
Mã đơn hàng: 4a4c66db
Giá: 9.700 đ
Nhà mạng: Viettel
Loại: Thẻ nạp
Mệnh giá: 10,000
Số điện thoại nạp: 0987521905
Thanh toán: VNPay
Trạng thái: Thanh toán VNPay không thành công
1802 Thời gian: 21:59 21/09/20
Mã đơn hàng: 543a9383
Giá: 48.500 đ
Nhà mạng: Viettel
Loại: Thẻ cào
Mệnh giá: 50,000
Số điện thoại nạp: 0932442819
Thanh toán: ViettelPay
Trạng thái: Thanh toán ViettelPay không thành công
1801 Thời gian: 17:58 21/09/20
Mã đơn hàng: cd33c239
Giá: 19.400 đ
Nhà mạng: Viettel
Loại: Thẻ nạp
Mệnh giá: 20,000
Số điện thoại nạp: 0359537186
Thanh toán: ViettelPay
Trạng thái: Thanh toán ViettelPay không thành công
1800 Thời gian: 11:21 21/09/20
Mã đơn hàng: ba34f2af
Giá: 194.000 đ
Nhà mạng: Viettel
Loại: Thẻ cào
Mệnh giá: 200,000
Số điện thoại nạp: 0983100389
Thanh toán: ViettelPay
Trạng thái: Thanh toán ViettelPay không thành công
1799 Thời gian: 11:21 21/09/20
Mã đơn hàng: 1976b67f
Giá: 194.000 đ
Nhà mạng: Viettel
Loại: Thẻ cào
Mệnh giá: 200,000
Số điện thoại nạp: 0983100389
Thanh toán: ViettelPay
Trạng thái: Thanh toán ViettelPay không thành công
1794 Thời gian: 02:51 21/09/20
Mã đơn hàng: 67c7cac2
Giá: 48.500 đ
Nhà mạng: Viettel
Loại: Thẻ cào
Mệnh giá: 50,000
Số điện thoại nạp: 0986615201
Thanh toán: ViettelPay
Trạng thái: Thanh toán ViettelPay không thành công
1795 Thời gian: 02:45 21/09/20
Mã đơn hàng: 10c0fa54
Giá: 48.500 đ
Nhà mạng: Viettel
Loại: Thẻ cào
Mệnh giá: 50,000
Số điện thoại nạp: 0986615201
Thanh toán: ViettelPay
Trạng thái: Thanh toán ViettelPay không thành công
{{totalUnseen}} Chat
{{ msgs.topic.receiver.name }}
{{ msgs.topic.receiver.name }}
{{chatMessage.message}}
{{chatMessage.datetime | date: 'HH:mm dd/MM' }}

Hình ảnh